RÓLUNK

Valamikor a régiségben a hangszerkészítő, a muzsikus és a zeneszerző folyamatos, tevékeny együttműködésben dolgozott. Egymás munkáját segítették, inspirálták. A hangszerkészítő ötletei fejlesztették a muzsikus játéktechnikáját, bővítették a zeneszerző eszközrendszerét. Mindezeket pedig életben tartotta a mesterek, ősök tisztelete, a hagyományok őrzése, a tanítás, amely apáról fiúra szállt.

Ez a világ azonban elmúlt. Manapság annak is örülnünk kell, ha valaki még különbséget tud tenni akusztikus hang és elektromos jel között. Örülhetünk, ha gyermekeink nem válnak a média és a számítógép művilágának fogyasztóivá, hanem módjuk van ember módon élni. Ennek egyik alapja az aktív zenélés, a zenei műveltség megszerzése.

Egyesületünk demonstrálni kívánja a zene fontosságát az élet minden területén, különösképpen a zeneoktatásban, gyermeknevelésben. Tagjaink különleges magyar nemzeti értékként kezelik a hangszerészetet.

 Ez a nemzeti érték az évezredes néphagyományban és a sok évszázados szakmai tradíciókban rejlik.

A Magyar Hangszermíves Céh tagjai hangszerkészítőkből, zeneszerzőkből, előadó-művészekből, oktatási és közművelődési szakemberekből állnak.

Az egyesület tehát a hangszerkészítést a maga összetett viszonyrendszerében képviseli, amelybe a gyermekek zenei nevelésétől az előadóművészet és zeneszerzés megnyilvánulásain keresztül mindezek gazdasági háttere és nyilvánossá tétele is hozzátartozik. A hangszerészetet tehát abban a tág értelmezésben kezeljük, ahogy az évszázadokkal korábban működött. Ezt a működési formát kívánjuk életre kelteni, melynek egyik legfontosabb eszköze a párhuzamos területek közötti kapcsolatok megerősítése, legfőképpen az aktív zenélés, zeneszerzés és a hangszerészet közötti többszintű viszonyrendszer további bővítése, gazdagítása és finomítása.

Mindennapi munkánk során mindenkinek segítünk, aki:

Egyesületi céljaink megvalósítása érdekében:

alapdokumentumok