Üdvözöljük a Magyar Hangszermíves Céh oldalán!

Óbudai Népzenei Iskola tehetséggondozó programja

Rövid Szakmai beszámoló az Óbudai Népzenei Iskola tehetséggondozó programjáról
2015/16-s tanév


2015 november közepén értesültünk a támogatásról, de mivel ez egy korábban is működő tehetséggondozó program volt, azonnal el tudtunk kezdeni a munkát. Még december folyamán sikerült két olyan koncertet szerveznünk, mely különös élményt nyújtott a programban résztvevő gyerekek számára. Ezeket a koncerteket nemcsak végighallgatták, hanem részt vehettek az előkészületekben, illetve a koncert után ők is felmehettek a színpadra, ismerkedni ezzel a környezettel. Ilyen koncertre később már az ő aktív részvételükkel került sor a program zárásakor.

Január elején aztán a tanárkollégákkal mégegyszer végighallgattuk az egész csapatot, olyan szempontból is, hogy mely gyerekek fogékonyak a társas, zenekari munkára. Így választottuk ki végül azt a 10 gyereket, akikkel a tanév végéig kiemelten foglalkoztunk. Balaton Botond, Kovács Kata, Raffay Kamilla, Raffay Áron, Walter Botond, Durst Dániel, Tolnai Nándor, Nagy Benedek, Módli Gergely, és Szerényi Domokos kerültek be a programba. Tanáraik: Dóra Áron, Juhász Zoltán, Németh András, Szabó Zoltán, Gundyné Szerényi Andrea, és Szerényi Béla voltak.

Az órák délutáni foglalkozások folytak az Óbudai Népzenei iskolában. A heti két alkalomból január-február március környékén még a legtöbbször egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozások zajlottak (technika fejlesztése, repertoárbővítés), később inkább az együtt zenélésen volt a hangsúly. Itt volt fontos, hogy a munkafolyamatban nemcsak zenetanárok, hanem egy táncoktató is részt vett (Gundyné Szerényi Andrea) illetve az oktatás részét képezte, hogy néhányan a nagyobbak közül beálltak a kisebbek táncházába zenésznek. Ez kitűnő alkalmat szolgáltatott az alkalmazkodás, az együtt-zenélés begyakorlására. A program részét képezte az is, hogy a lehető legtöbbször állítottuk színpadra a növendékeket, célzottan a szereplés rutinjának kialakítása miatt. A külön-külön jól betanult darabokat ugyanis szinte újra kell tanulni akkor, amikor együtt játsszák: hogyan figyeljünk egymásra, hogyan kövessük a szólamot vivő „első” zenészt, vagy éppen az énekhangot. Külön képességet kell fejleszteni ahhoz, hogy egy formáció igazi csapatként tudjon a színpadon dolgozni, és tényleg át is tudja adni a közönségnek a játszott darabot üzenetét.

Az órák januártól május végéig tartottak, majd június folyamán került sor Szentesen a táborra. A táborban az év folyamán begyakorolt készségek fejlesztése folyt, valamint nagyon jó csapatépítőnek is bizonyult. A jelenlévő 10 gyerek és a két kísérőtanár több más, kapcsolódó programban is részt vett, a tábor végére sikerült ráhangolódni az együtt-működésre. A tábort követő Tihanyi fellépés felülmúlta a felkészítő tanárok várakozásait.

A pályázat célja az volt, hogy a népzenei oktatásban kissé háttérbe szorult bourdon hangszeres zene jelenlétét erősítse, lehetőséget adjon azoknak a diákoknak, akik ezeken a hangszereken tanulnak, és mutatnak tehetséget. Az Óbudai Népzenei Iskolában régóta folyik az „általános” népzeneoktatáson felül egyfajta tehetséggondozás a kiemelkedő képességű diákok számára. A támogatás nagyon jó eszköznek bizonyult arra, hogy az eleddig inkább lelkesedésből, szívességből végzett, kissé zilált tehetséggondozás most egy egységes módszerrel kivitelezett, rendezett és hatékony folyamattá vált. A program hozadéka az volt, hogy az iskola négy évtizedes pedagógiai tapasztalatát kiszélesítettük , és a legtehetségesebb növendékekkel és tanáraikkal megismertettük. Ehhez szükség volt a programban résztvevő tanárok egyéni módszereinek egységessé igazítására.  A folyamat eredménye végül egy rendkívül hatékony példaértékű módszer megalkotása lett. A megkezdett út folytathatósága érdekében figyelemmel követjük a programban résztvevő növendékek előmenetelének további alakulását, és azokból tanulva, visszacsatolás-szerűen próbáljuk folyamatosan tovább-fejleszteni a kialakított módszert.

A program támogatója a „Nemzeti Tehetség Program” – szerződés száma: NTP-MOI-15-0090