Üdvözöljük a Magyar Hangszermíves Céh oldalán!

Bemutatkozás

Valamikor a régiségben a hangszerkészítő, a muzsikus és a zeneszerző folyamatos, tevékeny együttműködésben dolgozott. Egymás munkáját segítették, inspirálták. A hangszerkészítő ötletei fejlesztették a muzsikus játéktechnikáját, bővítették a zeneszerző eszközrendszerét. Mindezeket pedig életben tartotta a mesterek, ősök tisztelete, a hagyományok őrzése, a tanítás, amely apáról fiúra szállt.

Ez a világ azonban elmúlt. Manapság annak is örülnünk kell, ha valaki még különbséget tud tenni akusztikus hang és elektromos jel között. Örülhetünk, ha gyermekeink nem válnak a média és a számítógép művilágának fogyasztóivá, hanem módjuk van ember módon élni. Ennek egyik alapja az aktív zenélés, a zenei műveltség megszerzése.

Egyesületünk demonstrálni kívánja a zene fontosságát az élet minden területén, különösképpen a zeneoktatásban, gyermeknevelésben. Tagjaink különleges magyar nemzeti értékként kezelik a hangszerészetet.

Ez a nemzeti érték az évezredes néphagyományban és a sok évszázados szakmai tradíciókban rejlik.

A Magyar Hangszermíves Céh tagjai hangszerkészítőkből, zeneszerzőkből, előadó-művészekből, oktatási és közművelődési szakemberekből állnak.

Az egyesület tehát a hangszerkészítést a maga összetett viszonyrendszerében képviseli, amelybe a gyermekek zenei nevelésétől az előadóművészet és zeneszerzés megnyilvánulásain keresztül mindezek gazdasági háttere és nyilvánossá tétele is hozzátartozik. A hangszerészetet tehát abban a tág értelmezésben kezeljük, ahogy az évszázadokkal korábban működött. Ezt a működési formát kívánjuk életre kelteni, melynek egyik legfontosabb eszköze a párhuzamos területek közötti kapcsolatok megerősítése, legfőképpen az aktív zenélés, zeneszerzés és a hangszerészet közötti többszintű viszonyrendszer további bővítése, gazdagítása és finomítása. Teoretikus és gyakorlati eszközrendszerekkel, az egység segítségével olyan szellemi erőt kívánunk képviselni a zenei életben, amely révén hiteles képviseletet tudunk ellátni.

Tagjaink számára alapkövetelmény a szakmai kiválóság. Ennél többet várunk egymástól. Értelmiségi feladatunk felvállalását, problémák és megoldások megfogalmazását, a zenei élet résztvevői közt szükséges együttműködés támogatását, a hangszeres zene minden olyan megnyilvánulásának feltétlen támogatását, amely nemzeti értékeinkhez hozzátartozik.

Mindennapi munkánk során mindenkinek segítünk, aki

  • Kortárs magyar mesterhangszert szeretne vásárolni
  • Hangszerét megbízható szakemberrel szeretné javíttatni
  • Művészeti, közművelődési intézményében hangszerekkel kapcsolatos programot szeretne megvalósítani
  • Szaktanácsadásra van szüksége

Egyesületi céljaink megvalósítása érdekében

  • Kiállításokat, fesztiválokat rendezünk
  • Szakmai továbbképzéseket tartunk
  • Kiadványokat jelentetünk meg
  • Minden lehetséges fórumon hangot adunk a hangszerészet állapotáról, sikereiről és problémáiról
  • Díjakkal, elismerésekkel jutalmazzuk a szakma kiválóságait